Ano Kaugnayan At Kahalagahan Ng Primaryang Sanggunian